AKUSHIPO

Akupunktur • Shiatsu massage • Posturologi

Traditionel Kinesisk Medicin

DraabeTraditionel Kinesisk Medicin hviler på en flere tusind år gammel taioistisk kultur og livsvisdom.

Taoismen er en holistisk filosofi. Mennesket opleves som en helhed i sig selv og som en integreret del af universet.

I taoismen indgår grundlæggende lovene om Yin og Yang som to modsatrettede kræfter, der optræder i et samspil overalt i universet – også i det enkelte menneske. De to kræfter fuldender hinanden og er gensidigt afhængige.

Endvidere spiller lovene om de fem elementer og deres samspil en væsentlig rolle. Elementerne træ, jord, ild, metal og vand rummer i sin helhed alt i universet – herunder menneskets forskellige væv, organer, følelser o.s.v.

I det gamle Kina anerkendte man værdien af et godt helbred og indså, hvilken indflydelse vores følelsesmæssige liv, vores livsstil og vores omgivelser har på vores velbefindende og anerkendte menneskets evne til selvhelbredelse.

At vitalisere og opretholde balance i livsenergien og de indre organer sås dengang som nu som en forudsætning for sundhed og harmoni. I tråd med dette ses sygdom som et udtryk for ubalance.

Til forebyggelse og behandling af ubalance benyttes bl.a. akupunktur, akupressur, massage, kost/urter, tai qi og qi gong.

 

 

AKUSHIPO v/Bettina Rømer Rasmussen • Vestergade 29 C, 1. sal • 4600 Køge • Telefon 6171 9698