AKUSHIPO

Akupunktur • Shiatsu massage • Posturologi

Posturologi

StregmandPosturologi er en neurologisk videnskab, som vedrører  kroppens stilling og behandling af de forstyrrelser, som er afledt af kropsstillingen.

Posturologien anerkender, at mennesket er udstyret med to typer af muskler: De toniske muskler, som benyttes til at støtte skelettet og de faciske muskler, som bruges ved bevægelse. De faciske muskler kan vi styre med vores vilje. De toniske muskler reguleres automatisk af hjernen. Denne regulering foretages hovedsageligt udfra oplysninger, som hjernen modtager om øjets stilling i øjenhulen, bidfunktionen og fodstillingen.

Forstyrrelser i det posturologiske system fører oftest til smerter, balanceproblemer, indlæringsmæssige problemer og/eller psykiske forstyrrelser. Med posturologien fjerner man årsagen til problemerne ved at regulere de oplysninger, hjernen får om kroppens stilling, så de ikke længere er forstyrrende. Derefter indtager kroppen den stilling, den er konstrueret til. Således sætter man som oftest punktum for tilbagevendende smerter – på trods af f.eks. slidgigt og mange skader.

Hvis jeg ved en konsultation har mistanke om, at klienten har et posturologisk problem, indleder jeg konsultationen med diverse tests, som vil be- eller afkræfte dette. I bekræftende fald vil jeg foretage den behandling, som måtte være relevant. Til behandling af øjne kan der være tale om øreakupunktur, genoptræning eller behandling med nordpolsmagnet. Funktionelle bidforstyrrelser kan også behandles med øreakupunktur, genoptræning og nordpolmagnet. Mekaniske bidfunktioner skal klares af en tandlæge. Fodstillingen behandles typisk med en lille chip og/eller millimetertykke indlæg.

Posturologien er en ekstremt veldokumenteret videnskab og kan tilegnes på specialkurser hos Dr. Med. Michel Marignan eller på universiteter i Frankrig og USA.

 

AKUSHIPO v/Bettina Rømer Rasmussen • Vestergade 29 C, 1. sal • 4600 Køge • Telefon 6171 9698