AKUSHIPO

Akupunktur • Shiatsu massage • Posturologi

Behandling og vejledning

SommerfuglSelvom vi som mennesker har meget til fælles, er hver eneste person noget helt særligt - og bør behandles derefter...

Forud for al behandling og vejledning stiller jeg derfor en præcis diagnose udfra en samtale og forskellige undersøgelser. Det er min hensigt ikke kun at finde "hønen eller ægget" i den aktuelle situation, men hele det "mønster", som gør hver enkelt person unik.

I løbet af de 22 år jeg har været behandler, har jeg erfaret, at der er meget vide grænser for, hvilke problemstillinger et menneske kan løse. Jeg mener, at vi - i vid udstrækning - er kontrueret til at vedligeholde og reparere os selv sådan, at vi kan have det godt hele livet.

De problemer, vi som mennesker kan løbe ind i, skyldes sjældent mangel på behandling, men behandling og vejledning kan stimulere til et mere effektivt helingsforløb og medvirke til at begrænse risikoen for problemer påny.

I forbindelse med diagnosticering, behandling og vejledning, ønsker jeg at anvende kvaliteterne ved både kinesisk og vestlig filosofi og medicin. I mine akupunkturbehandlinger anvender jeg derfor min erfaring med de forskellige behandlingsformer, som jeg gennem mit behandlerliv har fået indsigt i. Det er min oplevelse, at disse behandlingsformer supplerer hinanden fantastisk godt og gør det muligt at varetage mange forskellige behov.

I forbindelse med en behandling indgår samtale og vejledning.

 

 

AKUSHIPO v/Bettina Rømer Rasmussen • Vestergade 29 C, 1. sal • 4600 Køge • Telefon 6171 9698