AKUSHIPO

Akupunktur • Shiatsu massage • Posturologi

Aftaler med virksomheder

Opmærksomheden på medarbejdernes velbefindende har stor betydning i den enkelte virksomhed.

Selvom alle virksomheder er forskellige, har de det tilfælles, at den enkelte medarbejders trivsel, sundhed og velvære medvirker til skabelsen af en attraktiv arbejdsplads, der kan opretholde en effektiv og dynamisk arbejdskraft og tiltrække dygtige medarbejdere.

Den rigtige investering i medarbejderne er en investering i virksomheden!

Akupunktur og shiatsu massage er behandlingsformer, der giver både fysisk og psykisk velvære.

Behandlingsformerne virker både forebyggende og helbredende og kan afhjælpe et bredt spekter af såvel kroniske som akutte tilstande.

Shiatsu massage og akupunktur har således en gavnlig effekt i almindelighed og har i særdeleshed sin berettigelse, når arbejdet er præget af stress og/eller meget stillesiddende eller ensformigt arbejde.

Jeg tilbyder traditionel kinesisk akupunktur og shiatsu massage, som begge er behandlingsformer, der tager deres afsæt i den traditionelle kinesiske medicin. Derudover tilbyder jeg øreakupunktur og posturologi, som er baseret på et naturvidenskabeligt grundlag.

Ved at tilbyde disse behandlingsformer, som en del af virksomhedens personalepleje, gives et klart udtryk for at medarbejderne tages alvorligt og deres arbejdsindsats påskønnes.

Behandlingerne vil sandsynligvis give den enkelte medarbejder større velvære, mere energi, øget motivation, klarere tænkning og et bedre immunforsvar.

Dermed giver det formodentlig virksomheden et bedre arbejdsklima med tilfredse, veloplagte medarbejdere og et mindre sygefravær.

 

Gratis prøvebehandling

For at give en fornemmelse af behandlingernes form og effekt tilbydes hermed en gratis prøvebehandling til en, som måtte have ansvar for vurderingen af behandlingernes virkning.

Hvis virksomheden er indstillet på at etablere en behandlingsaftale må det endvidere afklares

  • hvordan behandlingerne kan organiseres, så den opleves som et tilbud til den enkelte medarbejder i virksomheden.
  • i hvilket omfang den enkelte kan tilbydes hvilke behandlinger.
  • om det skal foregå i eller udenfor arbejdstiden.
  • om virksomheden har egnede lokaler eller det skal foregå i klinikken i Køge.
  • om virksomheden eller medarbejderen betaler eller om udgiften deles.

 

AKUSHIPO v/Bettina Rømer Rasmussen • Vestergade 29 C, 1. sal • 4600 Køge • Telefon 6171 9698