AKUSHIPO

Akupunktur • Shiatsu massage • Posturologi

Sygeforsikringen "danmark"

Siden 1. januar 2011 har sygeforsikringen "danmark" givet tilskud til akupunkturbehandling.

Forudsætningen for tilskuddet er, at behandlingen udføres af en Registreret Alternativ Behandler(RAB) med bestået eksamen og at der forud for behandlingen er stillet en lægelig diagnose.

Tilskuddet til 1. konsultation udgør 30% af udgiften, dog maks. kr.115,-

Der gives kun tilskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet.

Tilskuddet til efterfølgende behandling udgør 30% af udgiften, dog maks. kr.75,-

Der kan inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til akupunktur på maks. kr.715,-

 

AKUSHIPO v/Bettina Rømer Rasmussen • Vestergade 29 C, 1. sal • 4600 Køge • Telefon 6171 9698